iDeal is weer terug als betaalmethode bij casino’s online

iDeal is weer terug als betaalmethode bij casino’s online

Indien je regelmatig een gokje waagt online, dan heb je inmiddels vast wel gemerkt dat de betaalmethode iDeal bij verschillende casino’s uit de lijst met opties was verdwenen. Het ontbreken van de meest populaire dienst voor betalingen via het internet in Nederland was een gevolg van de nieuwe regels die de kansspelautoriteit halverwege 2017 heeft ingesteld. Hierin werden onder andere de regels aangescherpt waarin is gereguleerd dat online casino’s in hun marketing zich niet direct tot Nederlanders mogen richten. Een aanvullende regel die vorig jaar is ingevoerd was dat de aanbieders van kansspelen online voortaan ook geen betaalmethodes meer mochten aanbieden die puur gericht waren op Nederlanders. iDeal valt uiteraard onder deze regeling, want alleen mensen met een Nederlandse bankrekening kunnen de dienst gebruiken. Eind vorige maand is echter een uitspraak geweest van de Raad van State waarin wordt bepaald dat het aanbieden van financiële dienstverlening niet valt onder het strafbaar gestelde bevorderen van illegaal kansspel. Dit betekent dat de betaalmethode iDeal gewoon weer door online casino’s kan worden aangeboden.

Bevorderen van illegale kansspelen

In Nederland is de Wet op de Kansspelen van kracht om het aanbod van gokken in ons land te reguleren. Een probleem met de wetgeving is echter dat deze al meer dan 60 jaar geleden is opgesteld. In die tijd bestond het internet niet eens. Over het aanbod van kansspelen bij online casino’s staat dan ook geen woord in de huidige wet. Een probleem, want we hebben nu met tegenstrijdige wetgevingen te maken. Aan de ene kant is er de Wet op de Kansspelen die bepaalt dat in Nederland alleen partijen hun diensten aan mogen bieden wanneer zij hiervoor een vergunning hebben verkregen. Aan de andere kant wordt het Nederlanders ook niet verboden om in het buitenland bij aanbieders te gokken. Hier ligt een probleem, want het internet is een plek zonder grenzen waar online casino’s die in Malta gevestigd zijn, zonder problemen Nederlanders kunnen bereiken. Bovendien zijn deze bedrijven in de Europese Unie gevestigd. Volgens de EU wetgeving hebben zij het recht om hun diensten door de gehele Unie aanbieden.

De Nederlandse kansspelautoriteit heeft daarom enkel afspraken gemaakt dat de aanbieders zich in hun marketing niet tot Nederlanders richten. Dit betekent ten eerste geen website in het Engels en geen domeinnamen met een .nl extensie. Halverwege 2017 zijn hier nog een aantal gedragsregels aan toegevoegd. Zo mogen de casino’s nu ook geen namen meer gebruiken of plaatjes op hun website zetten die refereren naar Nederland. Tevens werd een regel toegevoegd dat ook het aanbieden van iDeal voortaan als strafbaar werd gezien. Deze betaalmethode kunnen mensen immers alleen gebruiken als zij een Nederlandse bankrekening hebben. De kansspelautoriteit heeft zelfs boetes uitgedeeld aan payment providers die toch de betalingen mogelijk maakten bij de in hun ogen illegale casino’s. De boetes werden opgelegd wegens het bevorderen van illegale kansspelen.

Uitspraak Raad van State en gevolgen

De payment provider die de boete van de kansspelautoriteit opgelegd heeft gekregen is hier tegen in beroep gegaan. Het eerste beroep tegen de opgelegde boete was geen succes want de rechtbank in Oost-Brabant oordeelde in het voordeel van de KSA. Het bedrijf waarom het gaat, CURO Payments, zette echter het hoger beroep door en heeft dit tot aan de Raad van State uitgevochten. Hier werden zij uiteindelijk in het gelijk gesteld. De hoogste rechtbank van ons land oordeelde dat onder de huidige wetgeving het aanbieden van financiële dienstverlening niet kan worden gezien als het bevorderen van een illegaal kansspel. Het gevolg hiervan is dat payment providers gewoon weer betalingen met iDeal mogelijk mogen maken in online casino’s. De meeste aanbieders hebben inmiddels de betaalmethode weer in hun aanbod opgenomen. De kansspelautoriteit heeft teleurgesteld gereageerd op de uitspraak waar zij niet meer tegen in beroep kunnen gaan. Zij manen de overheid om vaart te maken met het invoeren van een nieuwe wetgeving die inmiddels al in de eerste kamer ligt. Deze moderne wetgeving zal de organisatie meer bevoegdheden geven om het aanbod van kansspelen in ons land te reguleren. Tevens krijgen online casino’s de mogelijkheid om een licentie aan te vragen en voortaan als volledig legaal casino te opereren.